Stavba rodinných domů na klíč

Nechte si od nás nabídnout stavbu rodinného domu na klíč. Stačí jen vyplnit online nezávaznou poptávkou.

Není asi potřeba nikoho přesvědčovat o vlastnostech a výhodách bydlení v domech postavených z klasických pálených cihel.

K těm základním z nich patří výborná propustnost vodních par, vysoká pevnost v tlaku, vynikající akumulační schopnosti, nadstandardní tepelný odpor, účinná ochrana proti šíření hluku, nehořlavost, rychlá a přesná výstavba, trvanlivost, odolnost a co hlavně, čistý přírodní původ a naprostá zdravotní nezávadnost cihlářské hlíny.

Jsou zde však i další přednosti, které investorovi výstavba domu z cihel přináší.

Patří k nim například možnost dodávky komplexního sortimentu, který řeší nejen obvodové a vnitřní zdivo, ale také nadokenní překlady, stropy, komíny, věncovky, tepelně-izolační malty či technické poradenství a pomoc při výstavbě.

Tato komplexnost přináší řadu dalších výhod. Tou prvním je stejnorodost materiálu, ze kterého má dům postaven. Pokud je totiž keramický střep součástí stropů (Miako), překladů, komínů, vnějšího i vnitřního zdiva, pak je tepelná roztažnost jednotlivých konstrukcí ve vzájemné shodě a omezen je tak vznik povrchových trhlin. Keramický střep je navíc vynikajícím nosičem omítek, což usnadňuje práci realizačním firmám.

Naopak kombinace různorodých materiálů od rozličných výrobců jednotný charakter stavby narušuje, vyžaduje náročnější zpracování detailů (například ocelové či betonové překlady nad výplněmi otvorů) a v případě nedodržení technologických postupů hrozí vznik poruch.

Současní špičkoví výrobci cihel na našem trhu takovéto komplexní služby stavitelům při výstavbě hrubé stavby rodinného domu poskytují. Ty jsou garancí toho, že rodinný dům Vám v budoucnu splní veškerá očekávání, která jste na něj v oblasti uživatelského komfortu kladli před jeho výstavbou.

Nechte si od nás nabídnout stavbu rodinného domu na klíč. Stačí jen vyplnit online nezávaznou poptávkou.